• slide3

  Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem floty samochodowej, posiadasz firmę albo pracujesz w instytucji, która potrzebuje ubezpieczeń i nie wiesz do kogo się zwrócić, to zapraszamy do współpracy. Nasza obsługa nic Cię nie kosztuje. Skontaktuj się z nami i poznaj co to znaczy profesjonalna obsługa.

 • slide1

  Ubezpieczenie turystyczne Chartis kod rabatowy

  Wybierasz się w podróż lub na wakacje ze znajomymi lub rodziną,
  posiadasz kartę kredytową, potrzebujesz czegoś solidnego
  i polecanego? Idealnym wyborem jest ubezpieczenie Chartis podróże.
  Dzięki naszemu kodowi rabatowemu jest jeszcze tańsze,
  poświęć parę minut, wpisz kod GH22D wydrukuj i masz ubezpieczenie kliknij tutaj.

 • slide3

  Ubezpieczenie Super grupa i VIP

  Ten produkt jest właśnie dla Ciebie. Super Grupa gwarantuje Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Jest to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz osób wykonujących wolne zawody.

 • slide3

  Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem floty samochodowej, posiadasz firmę albo pracujesz w instytucji, która potrzebuje ubezpieczeń i nie wiesz do kogo się zwrócić, to zapraszamy do współpracy. Nasza obsługa nic Cię nie kosztuje. Skontaktuj się z nami i poznaj co to znaczy profesjonalna obsługa.

 • slide1

  Ubezpieczenie turystyczne Chartis kod rabatowy

  Wybierasz się w podróż lub na wakacje ze znajomymi lub rodziną,
  posiadasz kartę kredytową, potrzebujesz czegoś solidnego
  i polecanego? Idealnym wyborem jest ubezpieczenie Chartis podróże.
  Dzięki naszemu kodowi rabatowemu jest jeszcze tańsze,
  poświęć parę minut, wpisz kod AB15C, wydrukuj i masz ubezpieczenie kliknij tutaj.

 • slide3

  Ubezpieczenie Super grupa i VIP

  Ten produkt jest właśnie dla Ciebie. Super Grupa gwarantuje Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Jest to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz osób wykonujących wolne zawody.

Finansowe

grupoweGwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Gwarancja to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń wystarczy, że przedstawi gwarancję ubezpieczeniową. Dzięki temu kontrahent  ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my nie musimy zamrażać własnej gotówki.

 

Wyróżniamy:

 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu -zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań. Zapewnia Zamawiającemu rekompensatę strat w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego bądź niepełnego wykonania kontraktu (zlecenia) przez Wykonawcę. Środki finansowe uzyskane z gwarancji Zamawiający może przeznaczyć na dokończenie kontraktu przez innego przedsiębiorcę.
 • gwarancja usunięcia wad i usterek – zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac. Stanowi dla Zamawiającego zabezpieczenie w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany do usunięcia zawinionych usterek odmówi ich usunięcia lub nienależycie je usunie. Zamawiający może przeznaczyć kwotę uzyskaną z gwarancji na usunięcie usterek przez innego przedsiębiorcę.
 • gwarancja zapłaty wadium- składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium. Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy-kontraktu na warunkach określonych w ofercie albo z innego powodu naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.
 • gwarancja zwrotu zaliczki -zabezpieczenie zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet wykonania zlecenia.
 • gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych- z godnie z Ustawą o usługach turystycznych każdy organizator i pośrednik turystyczny ma obowiązek ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Jedną z form takiego zabezpieczenia jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ta zabezpiecza interesy Klientów przedsiębiorcy turystycznego w sytuacjach, gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez przedsiębiorcę powstała konieczność pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju lub powstała konieczność zwrotu Klientom wpłat za nie wykonane usługi turystyczne.